Main Page

From The Doner Wiki
Revision as of 06:12, 11 January 2019 by Brianprison50 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

%link1%

Under sommaren får Mäklarsamfundets jurister fler frågor om överlåtelse av byggnad på ofri grund än annars. Varje år vid den här tiden får Mäklarsamfundets jurister frågan om hur man ska hantera yttertak som inte är besiktningsbara på grund av snö. Samhället är i ständig förändring, vilket leder till att nya arbetsområden öppnar sig för jurister. Jurister har en bred arbetsmarknad med möjlighet att arbeta inom många olika områden.En stor del av juridikutbildningarna är inriktad på problemlösning och praktiska övningar vilket gör dem bra på att strukturera och lösa problem. Fastighetsmäklarinspektionen kan, om erinran eller momssats juridiska tjänster varning inte anses tillräcklig, avregistrera den mäklare som handlar i strid med sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. FMI tilldelade nyligen en mäklare varning p.g.a. brister i hanteringen av objektsbeskrivningen avseende en bostadsrättslägenhet. Jag velade fram och tillbaka men det som slutligen fick mig att välja den här utbildningen var mitt intresse för juridiken. Den 4 maj var det återigen dags för final i Svenska Juridiska Mästerskapen. Sammanfattningsvis är efterfrågan stor för en mindre kostsam och lättanvänd juridisk tjänst, en efterfrågan som idag inte har ett motsvarande utbud på marknaden.